Plantel

# Nome Idade P
M. Ikramov 35 90 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0
S. Karimov 21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
I. Nesterov 34 540 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0
F. Ibragimov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Mukhammadiyev 28 573 7 6 1 0 1 0 0 1 0 0
S. Mustafayev 27 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
K. Rustam 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 28 420 5 5 0 0 1 0 0 3 1 0
Boburbek Yuldashev 25 281 4 3 1 0 4 0 0 0 0 0
S. Abdullaev 31 322 5 4 1 1 2 0 0 0 0 0
I. Alibaev 24 270 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1
F. Bekmurodov 23 112 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
I. Jelić 28 360 4 4 0 0 3 0 0 2 0 0
S. Karimov 29 63 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0
K. Makharadze 30 520 6 6 0 1 0 0 0 2 0 0
S. Mirzayev 27 556 7 6 1 2 1 1 0 1 0 0
S. Rashidov 26 203 5 2 3 3 4 1 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 27 418 5 5 0 2 0 1 0 0 0 0
D. Turopov 23 215 5 2 3 1 4 2 0 2 1 0
O. Zoteev 28 507 6 6 0 1 1 0 0 1 0 0
A. Amonov 20 116 4 1 3 0 4 0 0 0 0 0
M. Bikmaev 32 554 7 6 1 1 1 1 0 3 0 0
I. Bikmaykin 21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Cho Suk-Jae 25 76 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
H. Gafurov 23 405 7 5 2 4 2 0 0 3 0 0
Nivaldo 29 207 3 2 1 1 1 0 0 1 0 1

Treinador

Info

Site oficial

Fundado
2002
Morada
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
País
Uzbequistão
Telefone
+998 (71) 286 2412
Fax
+998 (71) 269 1657
E-mail
lokomotiv-uzb@mail.ru