Plantel

# Nome Idade P
M. Ikramov 36 90 1 1 0 0 22 0 0 0 0 0
I. Nesterov 35 2070 23 23 0 0 1 0 0 2 0 0
F. Ibragimov 22 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
A. Ismailov 33 702 8 8 0 1 1 1 0 1 0 0
S. Mukhammadiyev 29 1422 18 16 2 2 6 0 0 1 0 0
N. Pogrebnyak 26 90 1 1 0 1 6 0 0 0 0 0
K. Rustam 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 28 1937 22 22 0 2 1 0 0 4 1 0
S. Abdullaev 32 1305 18 16 2 7 4 1 0 4 0 0
I. Alibaev 24 1324 17 14 3 1 4 4 0 1 0 1
B. Ergashev 21 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
I. Jelić 28 1361 17 15 2 0 5 0 0 3 0 0
K. Makharadze 30 1897 22 21 1 3 1 0 0 6 0 0
S. Mirzayev 27 1867 23 21 2 5 2 3 0 2 0 0
S. Rashidov 27 1048 21 12 9 13 10 6 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 28 1806 22 20 2 2 2 3 0 0 0 0
D. Turopov 24 303 10 2 8 1 9 2 0 4 1 0
O. Zoteev 29 1947 22 22 0 1 1 0 0 5 0 0
T. Abdukholikov 27 482 9 6 3 6 3 3 0 0 0 0
A. Amonov 20 163 9 1 8 0 18 0 0 0 0 0
M. Bikmaev 32 1908 22 21 1 10 1 9 0 6 0 1
I. Bikmaykin 22 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
H. Gafurov 24 982 22 11 11 9 12 4 0 4 0 0
A. Shogulyamov 24 16 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0

Treinador

Info

Site oficial

Fundado
2002
Morada
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
País
Uzbequistão
Telefone
+998 (71) 286 2412
Fax
+998 (71) 269 1657
E-mail
lokomotiv-uzb@mail.ru